Filipino ministry

Paanyaya sa First Church Filipino Ministries

Pastor George & Perlyn Sanchez: Tagapangasiwa 647-887-1095

Bro. Ronnie & Josephine Sorima: Pangalawang Tagapangasiwa 647-994-0238

Lubos namin kayong inaanyayahang dumalo sa aming Filipino Home Fellowship, sa araw ng Linggo ika-2:00 ng hapon. Maaaring tumawag para sa ilang Impormasyon.

MABUHAY! ANG DIOS AY MABUTI!


Links:

Bigyang Puwang si HESUS sa iyong puso

No Kayatmo ti Rag-oTingnan ang Gallery